1978 İzmir doğumlu, Bilge Kınam, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden 2000 yılında, Yüksek Lisansını 2010’da Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı’nda almıştır.  Sanatta Yeterliliğini Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat dalında 2015 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans Erasmus staj bursu ile Almanya Aachen’da Santex Moden’de grafik tasarımcı olarak görev almıştır. 2004 ile 2005 yılları arasında Avrupa Birliği Eylem 2 projesi kapsamında Galler’de Plas Lluest Daily Centre’da zihinsel engelli bireyler ile bir sosyal sorumluluk çalışmasında gönüllü olarak yer almıştır. 2000 yılından itibaren çeşitli reklam ajansı ve tasarım ofislerinde grafik tasarımcı olarak, 2006 ile 2009 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesinde, Grafik Tasarım Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Kınam, deneysel tipografi, fotoğraf, hareketli video grafik ve sosyal sorumluluk alanlarında tasarım çalışmaları üretmektedir. 2021 yılı başından itibaren Uluslararası Tasarım Kolektifi (International Collective for Design Project) adlı KA203 Erasmus+ Projesinde ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’ni temsilen stratejik ortak olarak yürütücülük yapmaktadır.  Kınam, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya, araştırmaya ve üretmeye devam etmektedir.

Bilge Kınam Özgeçmiş : Bilge Kınam_web_cv

Born in Izmir, in 1978. In 2000, Kınam received her BA from Faculty of Fine Arts, Design and Architecture,  Graphic Design at Bilkent University in 2000. She studied further 2008 completed her MFA from Dokuz Eylul University, Institute of Fine Arts, Graphic Design. In 2015, she received her Proficiency in Art’s degree, in Graphic Design, at Anadolu University. While attaining her master’s, she worked as a designer in Santex Moden, in Aachen Germany, with Erasmus Training Programme. She volunteered for EVS Action 2 project and worked at Plas Lluest Daily Centre with mentally disabled people for 12 months, in Aberystwyth, Wales. Since 2000 she has worked as a graphic designer and art director in advertising agencies and between 2006 – 2009 she gave courses at graphic design department, İzmir University of Economics. 

Her field of study is graphic design, with a focus on multidisciplinary art & design works, experimental graphic design and typography, sustainable design and socially responsible design. Since January 2021, she has been conducting at PiCoDe (International Collective for Design) – KA203 Erasmus+ Project as a strategic partner representing ESOGÜ Faculty of Art and Design. Bilge continues to work and research as an Associate Professor  at Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Art and Design, Visual Communication Design Department.