l always wondered how much we have been correctly understood by others in this digital age.’Do you Understand Me’ is multi language sound installation project 17 different languages around the world were gathered on top of each other in a sound studio. Each person is asked to tell about themselves.
This project basically questions of communication with the technology.

Turkey H.Nurhayat YENİCE, North Ireland Angela BURNS, Wales Jez DANKS, India Yogesh SHARDA, SpainAroe ORTEGA LANZA, FranceSuzanne PORCHEROT, ItalyAlessandro SEGALİNİ, Romania Cristi VASILESCU, Kazakhistan Maryam SUNAR, Korea Han JAEMİN, USALaurie CHURCHMAN, Japon Yumiko NAKAZAWA, Iceland Gudjon ERLENDSSON, Germany Cengiz ZEYTİN, Philippines Charissa Aborot,  Persia Mahra GHEZELBASH and Greece Michalis LOGOTHETI

Some of the participants text

Wales /  Jez DANKS

“Wel, dyma ni yn yr hen gartref yng nghanol Cymru! ‘Gais I gwahoddiad I gyfrannu tua prosiect
fyng nghyfaill yn Izmir, a penderfynnais I siarad Cymreig oherwydd fod e’ yn iaith hen; mae’nhw’n
d’eud yr iaith hynaf yn Ewrop – a hefyd iaith bach yn ynarferol: does dim ond rhyw hanner miliwn o
bobol s’yn siarad yr iaith ar hyn o bryd; ond i ni sy’n siarad hi, mae’n peth pwysig iawn: I gweud
e’gywir, yn ein Gan Genedlaethol, mae’nhw’deud: “O bydded I’r hen iaith barhau!” Diwrnod braf
yw hi heddi’ : y saithfed o mis Mawrth, blwyddyn dwy fil a ddeg. Mae’r haul yn gwennu, mae’r adar
yn canu, a dwy’n credu mae Gwanwyn ar ei ffordd. Tybed pwy sy’n mynd I glywed hon, a tybed pwy
sy’n gallu dyfalu pa iaith yw hi?
wyt ti’n deall?”

Philippines / Charissa ABOROT

“Ako si charissa. Tatlumpong taong gulang. Isa ako sa walong magkakapatid. Nasa pilipinas ang
mga magulang at mga kapatid ko. Meron akong isang kuya sa US at isa sa Singapore. Kahit na hindi
kami magkakasama, sinisiguro naming lagi kaming nandyan para sa isat-isa. Pinalaki kami ng aming
mga magulang na may takot sa Diyos at respeto sa aming kapwa. Malungkot dahil malayo ako sa
pamilya ko pero marami naman akong kaibigan na nakakasama araw araw. Mahilig ako lumabas
kasama nila, manood ng sine, makipagkwentuhan, mamasyal, pumunta sa ibat-ibang lugar, sumakay
ng bisekleta at ang pinakagusto ko sa lahat ay ang maglakad sa tabi ng dagat. Maraming maliliit na
bagay sa mundo na pwedeng magbigay ng malaking kaligayahan sa buhay ng tao. Kailangan lang
nating buksan ang ating mga puso para makitasila.
Naiintindihan mo ba ako?”

Turkey /  H.Nurhayat YENİCE

“Merhaba, ben zamanda yolculuk yapan iz sürücüsü Nurhayat,
Bir yolculuğun içinden geçen bir an. Hatta belki de bir Kairos tam zamanında olmak, zamanın içinde
kendisine ve başkalarına, “bir zaman birimi” açmak. Zamanın içinde kendine bir yol yapmak. Zamanı
yorumlamak, uygulamaya koymak, zamanın geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki zaman arasındaki
keşişmesinden bir yol ortaya çıkarak ileriye doğru bakmak, yol göstermek. Yola koyulanlarla
konuşarak, onların çalışmalarını da kendi zaman birimi içine yerleştirmek. Suya yazmak zamanı
,hatta suya çizmek ve bu çizimin kuralları varsa onların çevresinde zamanı suya çalmak. Ve zamanı
mekân içinde dikmek. Bir tür armağan ilişkisi sunmak. Neredeyse bir masal gibi düşünebilmek.
Aldığının karşılığını bir zaman birimi içerisinde fazlasıyla vermek.
Beni anlıyor musun?”

Japon /  Yumiko NAKAZAWA

“私は中沢由美子です。動物、特に猫と馬が好きです。スポーツは、山登りからスキー、
スケート、サイクリング、テニスにダイビングとなんでもやります。旅行も好きで、日本国
内は言うに及ばす、多くの国を旅しました。
大学では心理学を専攻し、児童福祉の仕事を13年間しました。その後、トルコに来て今年で
20年になります。トルコでは、日本企業や国際協力関係の仕事をしてきました。
スーツケース2個持って、トルコにやってきたのは、一度きりの人生を好きになったこの国
でも生きてみたかったからです。自分のことは全部自分で引き受けるという信念と覚悟があ
れば、たいていのことは可能です。それを実践してきて、いま本当に満足しています。そう
ですね、これからだって、何かにひかれれば飛び込んでいく好奇心と気力はあります。何か
に夢中になっていたい性分なんです、きっと。それに、いろんな人たちに支えてもらって、
今日までやって来られたことも忘れません。”

Italy / Alessandro SEGALİNİ

“Il mio nome è Alessandro Segalini, sono nato a Piacenza, Piacenza è una città antica, è la quinta
colonia romana; questo per dire che ci sono parecchie tradizioni, parecchi anni sono passati e queste
tradizioni fanno parte, in qualche modo, nel mio sangue, dal punto di vista artistico e di design
rappresentano una parte della mia storia. Io sono un designer, designer tipografico, mi piace
disegnare caratteri, lettere; la scrittura in relazione alla poesia e la natura come fonte di ispirazione
e come un dono per i nostri giorni, per tutti i giorni.
mi capisci ?”

Romanie / Cristi VASILESCU

“Salut
Numele meu este Cristi. Sunt roman, dar locuiesc in Olanda de 3 ani. Am venit aici ca sa traiesc
impreuna cu iubita mea si m-am stabilit aici. Lucrez la mai multe organizatii si sunt implicat in mai
multe proiecte. In general lucrez cu oameni care fac parte din grupuri dezavantajate si cu
oportunitati limitate. Lucrez cu oameni fara adapost, cu dependenti de droguri si cu prostituati. Fac
aceasta munca pentru ca imi place sa ofer oamenilor posibilitatea sa-si schimbe viata si sa-si urmeze
visul. In timpul liber imi place sa ma plimb cu bicicleta, sa petrec timp cu prietena mea, sa gatesc, sa
joc biliard si sa ies sa dansez. Imi plac vara, soarele, marea si nisipul fierbinte. Imi place sa inot si sa
joc fotbal pe plaja.Socializarea joaca un rol important pentru mine, de aceea la inceput mi-a fost mai
greu in Olanda, insa in timp am intalnit oameni calzi si interesanti cu care am devenit prieten.
Ma intelegi?”

Iceland / Gudjon ERLENDSSON

“Ég heiti Guðjón Þór Erlendsson og ég er Íslendingur. Ég ermenntaður í arkítektúr frá Architectural
Association í Lundúnum áBretlandseyjum. Ég ólst upp í Siglufirði og í Reykjavík fyrstu tvo
áratugi æfi minnar, en hef síðan búið meira eða minnaerlendis. Ég hef búið og starfað í
Bandaríkjunum, Bretlandi, Svíþjóð, Danmörku og Hong Kong, og bý núna í Tyrklandi. Ég
er háskólakennari og kenni fjórða ár í Arkítektúr. Ég fylgi Kerfis Hugsun í hönnunarstefnu. Kerfis
hugsun er bæðiaðferðarfræði og heimspeki. Festa þessarar fræðier náttúruleg tengsl og hegðun sem
skylgreind eru í kerfi. Hönnunarleg útkoma þessarar hugsunar er mjög náttúruleg form sem hafa
mjög djúp og góð áhrif á sálarlíf mannfólksins að mínu mati. Verkefni sem fæðast úr Kerfis
Hugsuninni eru tengd umhverfi sínu ogeigin notkun.
Skilurðu mig?”

USA /  Laurie Churchman

“My name is Laurie. l was born in the U.S and have lived many places there. l like the northeat best. l
am a graphic designer and educator. L love typography, especially hand lettering and admire those
who do it. l am a a classic “type nerd”. Other things l love are : people sense of humor, good food,
experiencing other cultures, vodka, swimming, the sun, great books, cheese, iced tea, turquoise water,
gardening, getting a message, patoto chips, thunderstorms, hearing a funny story. Things that l
corncern me are: too much glabalization, a dying culture of hand craft, intolerance for people’s
differences, in equity, over consumption, and the flailty of the planet.
Do you understand me?”

Greece / Michalis LOGOTHETI

“Λοιπόν, με λζνε Μιχάλθ και είμαι 20 χρονϊν. Είμαι από τθν Ελλάδα, και ηω ςτθν πρωτεφουςα τθσ, τθν
Ακινα . Έχω ζνα αδελφό, το Στάκθ, ο οποίοσ είναι αρκετά μικρότεροσ μου και προσ το παρόν ηω με
τουσ γονείσ μου αλλά εντάξει, πιςτεφω ότι όλο και πλθςιάηει ο καιρόσ που κα φφγω από το ςπίτι και κα
πάω ςτο εξωτερικό. Ίςωσ ςτθν Αγγλία ι κάπου άλλου με ςτόχο το καλό μεταπτυχιακό που κα ςυμπλθρϊςει
ςτο ζπακρο τισ βαςικζσ μου ςπουδζσ. . Γενικά, μου αρζςει πολφ το να ταξιδεφω, τόςο ςτθν Ελλάδα αλλά
και ςτο εξωτερικό. Τϊρα δε που ζχω περιςςότερο χρόνο προςπακϊ να το εκμεταλλευτϊ και να επιςκεφτϊ
όςο γίνεται περιςςότερα μζρθ. Οι ςυνκικεσ εδϊ ςτθν Ελλάδα είναι γενικά καλφτερεσ από πολλά αλλά
μζρθ του κόςμου, ωςτόςο με τθν οικονομικι κρίςθ που όλοι βιϊνουμε αυτι τθν περίοδο, τα πράγματα
είναι κάπωσ περιοριςμζνα από άποψθσ εφρεςθσ εργαςίασ. Γενικά πιςτεφω ότι όλοι οι άνκρωποι πρζπει
να εκτιμιςουν τθν αξία τθσ εργαςίασ, και να καταλάβουν ότι πρζπει πάντα να αγωνίηονται με όλεσ τουσ
τισ δυνάμεισ για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα, ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο. Όπωσ επίςθσ
υποςτθρίηω ότι μεταξφ των λαϊν πρζπει να καλλιεργείται φιλία και ςυνεργαςία,
όχι ζχκρα και μιςόσ, γιατί μονό αν είμαςτε όλοι μαηί ενωμζνοι μποροφμε να διαςφαλίςουμε ζνα
καλφτερο αφριο.
Με καταλαβαίνετε ?”

Greece / Aroe ORTEGA LANZA

“Hola mi nombre es Aroé y yo soy de Santander, es un pueblo que está en el norte de España, es una
ciudad bastante pequeña pero es muy bonita, al lado del mar.
Yo soy una profesora de danza, ahora mismo estoy enseñando ballet clásico, vivo aquí en Londres
desde hace cinco años y estoy en la escuela Goldsmiths enseñando ballet.
Mi trabajo me encanta, me siento muy afortunada de poder trabajar en algo que realmente necesito
hacerlo para vivir porque es lo que mas me gusta, y muchas veces desde pequeña es lo que me ha
ayudado a seguir, es mi pasión.
Acerca de otras cosas que pueda pensar, no soy religiosa para nada, tampoco provengo de una
familia religiosa, aunque mis abuelas si lo son, pero supongo que eran otros tiempos.
En general, hablando de creencias, me considero una persona bastante comedida, estoy en contra del
consumismo desaforado, políticamente estoy en el centro, no me gustan los extremos, y bueno se
acabo el tiempo…
Me entiendes?”

Korea / Han JAEMİN

“안녕하세요. 저는 한 재민입니다.
대한민국에서 태어나서 한국에서 20살 까지 살다가 여기 캐나다에 3년 전에 공부를 하러
왔습니다. 저희 가족은 아버지, 어머니 그리고 17살 난 동생과 저 이렇게 4명입니다. 저희
아버지는 사업을 하고 계시고요, 저희 어머니는 교직에 몸을 담고 있습니다.
17살 난 동생은 고등학교를 다니고 있고, 내년에 대학을 갈 예정입니다.
제가 가장 좋아하는 것은 야구입니다. 야구 하는 것, 보는 것 모두 다 좋아합니다. 그래서 저는
나중에 스포츠 마케터가 되어서 야구를 널리 알리고, 좋은 선수와 좋은 야구를 널리 알리는
역할을 하고 싶습니다. 그리고 제가 가장 좋아하는 음식은 닭 입니다. 닭요리를 가장
좋아합니다.
너 나 이해했어?